Juridische kennisgeving

UITGAVE / PUBLICATIE VAN DE SITE

Site gemaakt, onderhouden en gehost door het agentschap Studio Plune.
Communicatiebureau : Studio Plune
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Tel : 02 40 56 87 55

Algemene informatie :

De website www.camping-les-rouilleres.com/ wordt gepubliceerd door :
Camping les Rouillères ****, La Grière, 138 BD de Lattre de Tassigny, 85360 La Tranche-Sur-Mer

Siret nummer 30740077000011
RCS La Roche-sur-Yon B 307 400 770
Aandelenkapitaal: 68.000,00 euro
Intracommunautair BTW-nummer: FR42307400770

Verantwoordelijk voor publicatie: Camping Les Rouilleres
Telefoon: 0251303178
E-mail: contact@camping-les-rouilleres.com

Site gemaakt, onderhouden en gehost door STUDIO PLUNE

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de activiteit van een internetsite na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op het Internet niet gewaarborgd is en dat elke Internetgebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die op het Internet circuleren.

Persoonlijke gegevens:

De door u ingevoerde informatie wordt door onze camping geregistreerd, geanalyseerd en ter verwerking aan de verschillende betrokken diensten doorgegeven. Het kan ook worden gebruikt door onze camping voor commerciële doeleinden.
Als u dit niet wenst, kunt u ons dat laten weten door te schrijven naar onderstaand adres. U beschikt over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de beheerder van de site op het volgende adres La Grière – 138 BD de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche-Sur-Mer.
U kunt ook de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen op onze RGPD pagina om een automatische verwijdering van alle gegevens over u uit te voeren.

Copyright :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element van de site, via welk procédé of medium dan ook, is verboden en vormt een ongeoorloofde inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden.

Foto’s

Bureaus voor Toerisme